ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์พีระยุทธ ฉายวิริยะ
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รอง ผอ.รพ.หัวไทร (งานบริการทางการแพทย์)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล(งานบริการทางการแพทย์)