ชื่อ - นามสกุล :นางยุติชา ทองอุปการ
ตำแหน่ง :พนักงานสถิติ
หน้าที่หลัก :งานซักฟอก
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานสถิติ