ชื่อ - นามสกุล :นพ.ยุทธพงศ์ ณ นคร
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์