ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุมาลี จันทร์ปรีดา
ตำแหน่ง :โภชนากรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานโภชนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์