ชื่อ - นามสกุล :นางจุรี แสงขำ
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานผู้ป่วยใน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานผู้ป่วยใน
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน