ชื่อ - นามสกุล :นางวันดี คงจันทร์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด ผ่าตัด ควบคุมการติดเชื้อ และงานจ่ายกลาง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานห้องคลอด
กลุ่ม / แผนก : งานห้องคลอด-ห้องผ่าตัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานห้องคลอด
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด