ชื่อ - นามสกุล :นายชินภัทธ ศรีทองฉิม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิกการแพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิกการแพทย์
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิกการแพทย์