[ Tass ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ทัศนีย์ สมบูรณ์
ชื่อเล่น : 
เหมียว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
26/8/2530
อายุ : 
36
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Somboontass@gmail.com  
ที่อยู่ : 
37 ม.1 ต.การะเกด
อำเภอ : 
เชียรใหญ่
จังหวัด : 
นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 
80190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0918498670
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี