หมวดหมู่ : ข่าวสารการรับสมัครงาน
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
โดย : Adean
อ่าน : 209
จันทร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามที่โรงพยาบาลหัวไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ให้ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหัวไทร ตามประกาศโรงพยาบาลหัวไทรลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ขยายเวลาการรับสมัครจนถึง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในตําแหน่งดังกล่าวแล้ว
และจะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า รับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว ดังเอกสารแนบ >>> 
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]