หมวดหมู่ : ข่าวสารการรับสมัครงาน
หัวข้อ : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
โดย : Adean
อ่าน : 279
จันทร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลหัวไทร ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อให้ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหัวไทร จํานวน ๑ อัตรา ซึ่งกําหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ บัดนี้หมดเขตการรับสมัครแล้ว ปรากกฏว่ามี ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน้อย ดังนั้นเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวไทร จึงขยายเวลารับ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตําแหน่งดังกล่าวไป จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และจะ ดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่ม งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหัวไทร โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๙๕๑๑ ต่อ ๕๑๙, ๒๐๑ รายละเอียด >>>>>>>> Click!!