หมวดหมู่ : ข่าวสารการรับสมัครงาน
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลหัวไทร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
โดย : msak
อ่าน : 230
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ด้วยโรงพยาบาลหัวไทร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบํารุง (รายวัน) ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ..๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ....>>>>>รายละเอียดการรับสมัคร