หมวดหมู่ : ข่าวสารการรับสมัครงาน
หัวข้อ : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา
โดย : Adean
อ่าน : 418
พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ตามที่โรงพยาบาลหัวไทร ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตําแหน่งได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันใน ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา ให้ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน อัตรา ตามประกาศ โรงพยาบาลหัวไทร ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามประกาศดังกล่าว มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คน เข้ารับการคัดเลือก คน คณะกรรมการได้ ดําเนินการคัดเลือก โดยการ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังกล่าว ดังเอกสารแนบ >>>> เอกสารแนบคลิ๊ก!!