หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : ขอขอบคุณ คุณนรา ภู่ศิริ(หริน้อย) ห้างทองทรัพย์ละออ
โดย : Adean
อ่าน : 217
จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอขอบคุณ
คุณนรา ภู่ศิริ(หริน้อย)
ห้างทองทรัพย์ละออ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
จำนวน 60 กล่อง
ณ จุดบริการวัคซีนเทศบาลหัวไทร