หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีคิวจองวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ลำดับคิวตั้งแต่ 11,001 - 13,000 นัดฉีด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ลำดับคิวตั้งแต่ 13,001 - 14,000 นัดฉีด วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ลำดับคิวตั้งแต่ 14,001 - 15,000 นัดฉีด ว
โดย : msak
อ่าน : 140
พุธ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีคิวจองวัคซีนฯ เข็มที่ 1 
ลำดับคิวตั้งแต่ 11,001 - 13,000 นัดฉีด วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ลำดับคิวตั้งแต่ 13,001 - 14,000 นัดฉีด วันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ลำดับคิวตั้งแต่ 14,001 - 15,000 นัดฉีด วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ  ตามวัน/เวลานัดในประกาศ ณ เทศบาลตำบลหัวไทร