หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : ขอขอบพระคุณ คุณ จารีพร คล้ายทอง และครอบครัว
โดย : Adean
อ่าน : 201
อังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอขอบพระคุณ คุณ จารีพร  คล้ายทอง และครอบครัว   
มอบ face shield จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่งานผู้ป่วยใน