หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีคิวจองวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ลำดับคิวที่ 1687 - 3087 ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. ผู้ที่มีนัดเข็มที่ 2 ให้มาตามนัดปกติ เวลา 13.00-15.00 น. ณ เทศบาลตำบลหัวไทร
โดย : Adean
อ่าน : 255
เสาร์์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์