หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีคิวจองวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ในวันที่ 7-17 กันยายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ตามเวลาในใบนัดเดิม ณ เทศบาลตำบลหัวไทร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
โดย : Adean
อ่าน : 355
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์