หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : ขอขอบคุณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด โดยประสานผ่านนายอำเภอหัวไทร
โดย : Adean
อ่าน : 65
จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอขอบคุณ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด โดยประสานผ่านนายอำเภอหัวไทร
มอบกุ้งอบเกลือ ให้บุคลากรโรงพยาบาลหัวไทร และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จำนวน 250 กล่อง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด 19