หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม, โรงพยาบาลหัวไทร, รพ.สต. และได้รับใบนัดจาก อสม. โดยมีคิวจองวัคซีนฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่1 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตามเวลานัดเดิม ณ โรงพยาบาลหัวไทร
โดย : Adean
อ่าน : 255
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์