หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม, โรงพยาบาลหัวไทร, รพ.สต. และได้รับใบนัดจาก อสม. โดยมีคิวจองวัคซีนฯ นัดเดิมวันที่ 20 - 23 ส.ค. 2564 ให้มารับฯวันที่ 30 ส.ค. 2564 และนัดเดิมวันที่ 26 ส.ค. 2564 ให้มารับบริการวันที่ 31 ส.ค. 2
โดย : Adean
อ่าน : 189
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์