หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : ขอขอบคุณ ร้านหัวไทรเฟอร์นิเจอร์
โดย : Adean
อ่าน : 66
ศุกร์์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอขอบคุณ
ร้านหัวไทรเฟอร์นิเจอร์
มอบน้ำดื่มให้ จำนวน 70 โหล ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลหัวไทร