หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ คุณลุงสำราญ-คุณป้าระเบียบ รัตนมนตรี
โดย : Adean
อ่าน : 71
จันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณคุณลุงสำราญ-คุณป้าระเบียบ รัตนมนตรี
บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล  ขออานิสงค์ผลบุญนี้
จงเป็นปัจจัยให้คุณลุงและคุณป้ามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน