หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : ขอขอบคุณ คุณพันธ์ทิพย์ ทิพย์กองลาศ ร้าน สะบายดีทราเวล หัวไทร
โดย : Adean
อ่าน : 109
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ขอขอบคุณ คุณพันธ์ทิพย์ ทิพย์กองลาศ ร้าน สะบายดีทราเวล หัวไทร บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE จำนวน 4 ชุด