หมวดหมู่ : จัดซื้อ - จัดจ้าง
หัวข้อ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1)
โดย : Adean
อ่าน : 165
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1)