หมวดหมู่ : แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหัวไทร ปี 2562
โดย : msak
อ่าน : 381
จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหัวไทร ปี 2562