หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขั้นตอนการบริการ หน่วยบริการในโรงพยาบาลหัวไทร
โดย : msak
อ่าน : 433
จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ขั้นตอนการบริการ หน่วยบริการในโรงพยาบาลหัวไทร
1.ข้ันตอนการรับบริการถ่ายภาพรังสีทั่วไป
2.ข้ันตอนการรับบริการ คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ
3.ข้ันตอนการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยเก่า