หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหัวไทร ปี 2562
โดย : msak
อ่าน : 426
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหัวไทร ปี 2562