หมวดหมู่ : แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธบริการสุขภาพเครือข่ายอำเภอหัวไทร
โดย : msak
อ่าน : 144
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเครือข่ายอำเภอหัวไทร