[ benjapan1406 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เบญจพรรณ์ อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ชื่อเล่น : 
น้ำผึ้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
14/6/2540
อายุ : 
23
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
benjapan1106 @gmail. Com  
ที่อยู่ : 
14/4 ม.5 ต.เขาพังไกร
อำเภอ : 
หัวไทร
จังหวัด : 
นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 
80170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0637635230
สถานที่ทำงาน : 
ว่างงาน
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น