[ RonaldLMont ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สมชาย ชัดชัดช่า
ชื่อเล่น : 
ช่า
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/4/2539
อายุ : 
23
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
RonaldLMontemayor@jourrapide.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------