[ PT_Huasai ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กายภาพบำบัด รพ.หัวไทร
ชื่อเล่น : 
PT
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/1/2550
อายุ : 
5
เพศ : 
E-mail : 
konsuay_huasai@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ดารา/นักแสดง/นักดนตรี
การศึกษา :