จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

นำเสนอ case study งานแพทย์แผนไทย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานแพทย์แผนไทย
ประชุมเรื่อง :
นำเสนอ case study
ผู้ร่วมประชุม :
ผู้เข้าอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
31 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 154  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560