พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนพ่อแม่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
โรงเรียนพ่อแม่
ผู้ร่วมประชุม :
หญิงตั้งครรภ์และสามี
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
27 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 191  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
  
ประเมินงานสุขศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมเรื่อง :
ประเมินงานสุขศึกษา
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการสุขศีกษา
จำนวนผู้เข้าประชุม :
20
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรทอง (ตึกใหม่)
วันที่ใช้ห้อง :
27 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 191  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560