พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

รับการนิเทศงานวัณโรค

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 - 15:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
รับการนิเทศงานวัณโรค
ผู้ร่วมประชุม :
สคร11 + สสจ + และทีมคณะกรรมการ TB รพ.หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
15
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
26 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 15:00


เข้าชม 150  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560