ศุกร์์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ข้าราชอำเภอหัวไทร

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมเรื่อง :
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ข้าราชอำเภอหัวไทร
ผู้ร่วมประชุม :
กลุ่มข้าราชการอำเภอหัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
50
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
21 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:30 - 16:00


เข้าชม 163  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560