พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

กลุ่มเด็กพิการ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานกายภาพ
ประชุมเรื่อง :
กลุ่มเด็กพิการ
ผู้ร่วมประชุม :
เครือข่ายดูแลเด็กพิการ
จำนวนผู้เข้าประชุม :
60
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
20 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 154  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560