อังคาร ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

คณะกรรมการงาน TB

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
คณะกรรมการงาน TB
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการ
จำนวนผู้เข้าประชุม :
14
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
11 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 16:00


เข้าชม 158  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560