ศุกร์์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 - 10:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมเรื่อง :
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ร่วมประชุม :
ผู้ป่วยคลินิคเบาหวาน
จำนวนผู้เข้าประชุม :
20
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
30 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:30 - 10:00


เข้าชม 201  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
ประชุมกลุ่มการพยาบาล

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13:30 - 16:30 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
สำนักงานการพยาบาล
ประชุมเรื่อง :
ประชุมกลุ่มการพยาบาล
ผู้ร่วมประชุม :
พยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
30 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:30 - 16:30


เข้าชม 201  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560