พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ปรับเปลี่ยนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 - 10:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมเรื่อง :
ปรับเปลี่ยนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ผู้ร่วมประชุม :
ผู้ป่วยคลินิคความดันโลหิตสูง
จำนวนผู้เข้าประชุม :
20
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
28 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:30 - 10:00


เข้าชม 195  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเจ้าหน้าที่
ประชุมเรื่อง :
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ร่วมประชุม :
10
จำนวนผู้เข้าประชุม :
10
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรทอง (ตึกใหม่)
วันที่ใช้ห้อง :
28 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
09:00 - 16:00


เข้าชม 195  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560