ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประชุม คปสอ.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานประกันสุขภาพ
ประชุมเรื่อง :
คปสอ.
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการ คปสอ.
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
14 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 16:00


เข้าชม 238  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
ประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
ประชุมเรื่อง :
ประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560
ผู้ร่วมประชุม :
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพถ้วนหน้า อ. หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
25
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
14 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
07:30 - 15:00


เข้าชม 238  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
รับการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 - 15:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมเรื่อง :
รับการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษา รพ.หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
20
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
14 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 15:00


เข้าชม 227  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560