พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนพ่อแม่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
โรงเรียนพ่อแม่
ผู้ร่วมประชุม :
หญิงตั้งครรภ์และสามี
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
13 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 216  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
ประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
ประชุมเรื่อง :
ประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560
ผู้ร่วมประชุม :
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพถ้วนหน้า อ. หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
25
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
13 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
07:30 - 15:00


เข้าชม 216  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560