พุธ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประชุมประจำเดือน อสม.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
ประชุมประจำเดือน อสม.
ผู้ร่วมประชุม :
เจ้าหน้าที่หน่วยงานและอสม.ต.หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
80
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
12 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 15:00


เข้าชม 167  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560