อังคาร ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
ประชุมเรื่อง :
ประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560
ผู้ร่วมประชุม :
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพถ้วนหน้า อ. หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
75
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
04 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
07:30 - 17:00


เข้าชม 163  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560