จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานศูนย์สุขภาพชุมชนที่ ๔
ประชุมเรื่อง :
การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ผู้ร่วมประชุม :
ผู้ส่งอายุในเขตรับผิดชอบ
จำนวนผู้เข้าประชุม :
120
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
03 ก.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 12:00


เข้าชม 166  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560