พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

โรงเรียนพ่อแม่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
โรงเรียนพ่อแม่
ผู้ร่วมประชุม :
หญิงตั้งครรภ์และสามี
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
29 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 257  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
โครงการ สุขาภิบาลอาหาร

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13:00 - 16:00 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
โครงการ สุขาภิบาลอาหาร
ผู้ร่วมประชุม :
จนท. + ผู้ประกอบการใน รพ.
จำนวนผู้เข้าประชุม :
16
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
29 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 16:00


เข้าชม 243  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
การพัฒนางานการดูแลแบบประคับประคอง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13:30 - 15:30 )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
สำนักงานการพยาบาล
ประชุมเรื่อง :
การพัฒนางานการดูแลแบบประคับประคอง
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการ การดูแลแบบประคับประคอง รพ.หัวไทร
จำนวนผู้เข้าประชุม :
13
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
29 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:30 - 15:30


เข้าชม 243  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560