อังคาร ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา - )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประชุมเรื่อง :
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
ผู้ร่วมประชุม :
มูลนิธิ+อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม :
15
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
27 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
-


เข้าชม 214  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
อบรมการตรวจเท้าในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานผู้ป่วยนอก
ประชุมเรื่อง :
อบรมการตรวจเท้าในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ร่วมประชุม :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
27 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 214  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560