จันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ทบทวน PTC

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก-ใน
ประชุมเรื่อง :
ทบทวน PTC
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการ PTC
จำนวนผู้เข้าประชุม :
12
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรเงิน(ตึกกลางตรงข้ามบริหาร)
วันที่ใช้ห้อง :
26 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 16:00


เข้าชม 218  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
อบรมการตรวจเท้าในบุคลากรสาธารณสุข

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานผู้ป่วยนอก
ประชุมเรื่อง :
อบรมการตรวจเท้าในบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ร่วมประชุม :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
26 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 218  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560