พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

กิจกรรมกลุ่มเด็กพิการ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานกายภาพ
ประชุมเรื่อง :
กิจกรรมกลุ่มเด็กพิการ
ผู้ร่วมประชุม :
เครือข่ายกลุ่มเด็กพิการ
จำนวนผู้เข้าประชุม :
60
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
22 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 169  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560