พุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ประชุมประจำเดือน อสม.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
ประชุมประจำเดือน อสม.
ผู้ร่วมประชุม :
อสม. + จนท. งานเวช
จำนวนผู้เข้าประชุม :
80
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
21 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 16:00


เข้าชม 162  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560