จันทร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

รับการประเมินห้องคลอดคุณภาพ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานห้องคลอด
ประชุมเรื่อง :
รับการประเมินห้องคลอดคุณภาพ
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการประเมินจากจังหวัดและผู้รับการประเมิน
จำนวนผู้เข้าประชุม :
15
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
19 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 162  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560